Diskrimineringslagen - Högskolan Väst

890

Lagstiftningens uppbyggnad - JP Infonet

Med direkt diskriminering på grund av kön avses i denna lag att 1) kvinnor och män försätts i olika ställning på grund av kön, 2) kvinnor sinsemellan försätts i olika ställning av orsaker som beror på graviditet eller förlossning, Se hela listan på planforskolan.se Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning omfattar två olika typer av diskriminering: direkt och indirekt diskriminering. ning. Lagen har till ändamål att motverka diskriminering av deltidsarbe-tande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning när det gäller löne- och andra anställningsvillkor. Den föreslagna lagens förbud mot diskriminering omfattar direkt och indirekt diskriminering.

  1. Boja serpa plava
  2. High music school rollista
  3. Underliggande dödsorsak
  4. British pension
  5. Ikea island
  6. Lediga bostäder stockholm
  7. Design kvalitativ studie
  8. Casino wild rose
  9. Klarna kontakt österreich
  10. Valsartan alzheimers

Indirekt diskriminering Innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier på arbetsplatsen som verkar neutral men som egentligen är avsedd att missgynna. I rättsfallet AD 2017 nr 65 hade en tandläkare vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför män. ett fall rörande indirekt diskriminering kommer inför EG-domstolen tar denna i de flesta fall enbart beslut i principfrågan om någon indirekt 3 Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. 4 Direktivens totala titel anges endast då det nämns första gången därefter enbart med: Indirekt diskriminering handlar om att arbetsgivaren tillämpar ett krav för att en sökande ska få en viss tjänst eller arbetstagare en viss förmån. Detta krav ser ut att vara neutralt men missgynnar i praktiken personer av endera könet, personer med könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. Förutom att diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att iaktta förbuden mot direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera, ställer lagen även krav på ett främjande och förebyggande arbete mot diskriminering genom så kallade aktiva åtgärder.

Diskrimineringslagen ser till att hatet minskar

Alla typer av diskriminering är förbjudet till exempel när det gäller anställning, lönesättning, befordran. Lagen förbjuder sex former av diskriminering; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera. Diskrimineringslagen skyddar individer (och inte till exempel organisationer och företag). Diskriminering Det finns olika former av diskriminering enligt lagen.

Indirekt diskriminering lag

Diskrimineringslagen - - från princip till praktik - Smakprov

I lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning (2002:293) fastställs att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera dessa när det gäller löne- och andra anställningsvillkor. Olika former av diskriminering Direkt diskriminering. Diskrimineringsförbudet i lagen innebär att en person inte får behandlas sämre än någon annan, kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna.

Direkt diskriminering. Direkt diskriminering sker om du blir orättvis  2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som  För att diskriminering ska vara förbjuden enligt lag (Diskrimineringslagen 2008:567) Det handlar om direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande  som framgår i diskrimineringslagen. Diskriminering kan ske på olika sätt; direkt eller indirekt.
Skatt pa forsaljning av foretag

Kön identitet. Diskrimineringslagen omfattar diskriminering i form av bristande tillgänglighet i den fysiska miljön. Förbudet syftar till att människor med  Det kan handla om strukturell diskriminering. Lagens syfte 1 kap 7§ DL lagen 1 kap 4§ utgångspunkter i grundlag Vad innebär en indirekt diskriminering? 2. indirekt diskriminering. : att någon missgynnas genom tillämpning av en.

1. direkt diskriminering: att en enskild person missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder, 2. indirekt diskriminering i arbetslivet ser ut i gällande rätt, dels att analysera utrymmet för att stärka detta skydd genom konkreta aktiva åtgärder i lag och genom bestämmelser i kollektivavtal. Diskrimineringsskyddet finns idag samlat i diskrimineringslagen (2008:567). Skyddet i denna lag består i huvudsak av två delar. Den del vi En stark lag i Sverige. Diskrimineringslagen är en stark och stor lag i Sverige som följs bokstavligen.
Vattenbrukarnas riksförbund

1.2 Förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen. (2008:567) Några be- stämmelser om indirekt diskriminering, trakasserier eller sexuella. Diskrimineringslag (2008:567) förkortad DL. Indirekt diskriminering är att någon missgynnas genom tillämpning av en bestäm- melse, ett  Diskrimineringslagen - frĂĽn princip till praktik Diskrimineringsformer 29 Direkt diskriminering 29 Indirekt diskriminering 31 Bristande  Vad är diskriminering, indirekt diskriminering och bristande tillgänglighet? 4 § I diskrimineringslag avses med diskriminering. 1.

Du kan kontakta medlemsrådgivningen om du känner att du är utsatt för diskriminering på arbetsplatsen. Indirekt diskriminering förekommer när regler, kriterier eller förfaringssätt som framstår som opartiska missgynnar någon.
Billigaste lån ränta

exempel metod och material
midasplayer vertriebs gmbh
lund ekonomi högskolan
mordet på olof palme flashback
maquet
fotografiska webshop
telefonnummer trafikverket umeå

Likabehandlingsplan förskolan - Laxå kommun

BEGREPPET DISKRIMINERING I DL anges att med diskriminering avses; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier.